Landräddningen är en nationellt heltäckande larm- och stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas.

Vi förmedlar ideellt stöd på plats och vår målsättning är ett tryggt och aktivt liv för alla.