Landräddningen är en folkrörelse byggd utifrån människors vardagliga behov. Vi vill utveckla den tillsammans med er.

Landräddningens grundläggande funktion – förmedling av volontärer, kommer fram till den nationella lanseringen av funktionen endast att erbjudas inom ramen för en stor pilotstudie som sker i Västerås och Gävle samt angränsande kommuner. I övriga landet kan du larma och bli larmmottagare för anhöriga men inte registrera dig som volontär, larma till larmcentralen eller få en volontär förmedlad.

Vi ser fram emot att bistå för en ökad trygghet, men måste också vara tydliga med våra begränsningar:

– Landräddningen är en trygghetsfunktion. Ring alltid 112 i akuta lägen.

– Landräddningen är inte en säkerhetsfunktion. Vi kan inte garantera att man alltid kan få personligt stöd på plats, dygnet runt.

– Funktionen går att använda överallt där det finns mobiltäckning, även utomlands.

– Stöd av volontärer kan endast ges i området som studien omfattar, alltså Västerås Stad och Gävle, och i viss utsträckning de angränsande kommuner.

– Stöd ges utanför hemmet och som längst fram till ytterdörren.

– För att kunna bli volontär eller få larma till Landräddningens larmcentral ska man ha fyllt 15 år.

– Studien omfattar max 2000 användare varför ett urval kommer behöva göras vid registreringen. De som inte får möjligheten att vara med kan ändå använda landräddningens app för ökat stöd inom familjen.

Pilotstudien sker delvis i form av en vetenskaplig studie, där forskare från Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås följer utvecklingen. Detta innebär att användandet dokumenteras och att forskarna vill få en bild av dig som användare och ditt användande. Syftet är att kunna erbjuda dig en så bra tjänst som möjligt, både idag och i framtiden. Läs mer om FORSKNINGSSTUDIEN HÄR.

Tunstalls trygghetscentral i Örebro är den larmcentral som svarar vid larm. Den är Sveriges största central och är bemannad med erfaren och välutbildad personal dygnet runt. Över 100 kommuner låter sina trygghetslarm kopplas dit.

Om du har omsorgsstöd av Västerås Stad eller Gävle Kommun och vill använda ett mobilt trygghetslarm, ber vi dig tala med din biståndshandläggare för att klargöra möjligheterna för detta. Larmen kan även införskaffas utan kommunens stöd. Läs mer om MOBILA TRYGGHETSLARM HÄR.

 

Kontakt för mer information om pilotstudien.

Landräddningens kundtjänst – Telefon 031-3887810 (ordinarie telefontid vardagar 09-18)
KUNDTJANST@LANDRADDNINGEN.COM

Volontärers roll – Pia Collin, verksamhetsledare Sveriges Civilförsvarsförbund Mälardalen
PIA.COLLIN@CIVIL.SE

Västerås Stads roll i pilotstudien – Mats Rundkvist, projektsamordnare Västerås Stad
MATS.RUNDKVIST@VASTERAS.SE

Gävle Kommuns roll i pilotstudien – Kerstin Weivert, utvecklingschef Omvårdnad Gävle
KERSTIN.WEIVERT@GAVLE.SE

Ansvarig forskare – Sofi Fristedt, doktor vid Hälsohögskolan i Jönköping
SOFI.FRISTEDT@HHJ.HJ.SE