Larmar du till larmcentralen får du hjälp genom samtalsstöd, förmedling av dina hjälpbehov till aktiva volontärer som ger dig stöd på plats alternativt förmedling till 112 eller annan tjänst. Uppge vad som hänt, dina behov och vilket stöd du behöver. När situationen löst sig ber vi dig avsluta larmet, så att alla vet att allting gått bra. Om du fått volontärstöd ska du svara på några uppföljande frågor.

Larmar du anhöriga får registrerade anhöriga ett meddelande om larmet till sina appar och en förvald person rings upp. I appen visas positioner, både för dig och din anhörige. Anhörig som är beredd att hjälpa dig meddelar det enkelt.

 

Funktionen ger dig möjlighet att låta anhöriga följa din förflyttning, när du känner dig otrygg. Dina positioner registreras regelbundet. När du aktiverar funktionen skriver du in en text varför du sätter igång den och bestämmer hur länge den ska vara på. Dina anhöriga meddelas via appen. Om situationen förvärras gör du lätt ett nödlarm. Avsluta så snart du är framme/trygg, annars tillfrågas du om det.

 

I Android-appen kan du ha igång ett eget Följ mig samtidigt som du kan se dina vänners positioner. Denna funktion utvecklas nu kontinuerligt, men finns ännu inte färdigställd för Iphone-appen där ett eget Följ mig spärrar så att du inte kan se andras. Vår avsikt är att funktionen ska utvecklas mycket under närmsta året och vi har fått många bra åsikter av er användare som vi nu tar hand om och genomför.