Handledning för registreringsprocessen

Här följer tips för att underlätta din registrering. Registreringsfarandet skiljer sig åt beroende på var du bor och på vilken funktionalitet du vill ha. Vi redogör här för alla steg. Alla fält med en asterisk* måste fyllas i.

Om du får problem vid registreringen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst som hjälper dig. Mer utförlig information finns också i Vanliga frågor och svar. Du kan komplettera eller ändra alla uppgifter i efterhand.

Välj handledningen utifrån var du bor:

HANDLEDNING – ANVÄNDARE I ÖVRIGA LANDET
HANDLEDNING – ANVÄNDARE I VÄSTERÅS, GÄVLE OCH GRANNKOMMUNER

Handledning  – Användare i övriga landet

Innan du påbörjar registreringen

Se till att du har ett Google-konto knutet till din androidtelefonen respektive Apple-id till din Iphone. Se vanliga frågor och svar.

Tryck på ”Registrera nytt konto” i appen eller via webbportalen.

Läs igenom texten och tryck ”Godkänner”

 

Steg 1 Registrera kontaktuppgifter

Fyll i kontaktinformationen och spara. Notera:

• Telefonnumret. Måste vara numret till telefonen som används. Systemet kommer kontrollera detta via SMS-verifiering.

• Formatet skall vara med nationskod +46, 0701-234567 skall skrivas +46701234567

• Lösenordet ska innehålla minst en stor bokstav och en liten bokstav och en siffra.

• Om du vill få info om alternativa telefoner att larma ifrån markerar du det här.

Steg 2 SMS-verifiering

• Verifiera att det är ditt telefonnummer med hjälp av koden du får i ett SMS.

OBS! Om du gör registreringen i telefonen rekommenderar vi att du inte går till telefonens hemskärm för att leta efter SMS:et. Titta istället i notifieringsfältet som du får fram på skärmen genom att dra fingret uppifrån och ner. Du drar sedan fingret nerifrån och upp för att komma tillbaka till appen. En smidig funktion!

Har du svårt att hitta tillbaka till registreringsförfarandet? Tryck på den långa länken i SMS:et.

Steg 3 Registrera användaruppgifter och val av larmmottagare

Fyll i användaruppgifterna och spara. Notera:

• Endast ett telefonnummer kan ringas vid larm. Du kan meddela ytterligare personer vid larm genom att registrera dem som anhöriga i fälten nedanför.

• Registrera de anhöriga som ska meddelas om dina larm samt kunna se dina Följ mig aktiviteter (tryck på knappen Ny anhörig). De personer du registrerar får ett sms, med en förfrågan från dig, när du trycker på knappen Lägg till. Ring gärna och prata med dem om det. Funktionen fungerar först när de registrerat sig, laddat ner appen och accepterat din förfrågan.

OBS! I SMS:et finns en kort information om Landräddningen och en länk som de ska klicka på för att acceptera förfrågan. Om de inte redan har registrerat sig och laddat ner Landräddningens app så krävs även detta, då kart- och larmfunktionerna körs via appen.

Om du i efterhand vill ta bort en anhöriga som inte längre ska ta emot din information använder du knappen Ta bort.

Registreringen är klar när du tryckt spara. Överföringen av kartinformation fungerar dock inte förrän dina anhöriga accepterat din förfrågan.

Gå till appens startsida och logga in med ditt lösenord och ditt mobilnummer +467…

Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att logga in på ditt konto HÄR eller via fliken inställningar i appen.

 

Handledning – Användare i Västerås, Gävle samt grannkommuner

Innan du påbörjar registreringen

Se till att du har ett Google-konto knutet till din androidtelefonen respektive Apple-id till din Iphone. Se vanliga frågor och svar.

Tryck på ”Registrera nytt konto” i appen eller via webbportalen.

Läs igenom texten och tryck ”Godkänner”

 

Steg 1 Registrera kontaktuppgifter

Fyll i kontaktinformationen och spara. Notera:

• Markera om du vill få info om alternativa telefoner att larma ifrån.

• Telefonnumret. Måste vara numret till telefonen som används. Systemet kommer kontrollera detta via SMS-verifiering.

• Formatet skall vara med nationskod +46, 0701-234567 skall skrivas +46701234567

• Lösenordet ska innehålla minst en stor bokstav och en liten bokstav och en siffra.

 

Steg 2 Registrera val av funktionalitet

Här registrerar du vilka av Landräddningens funktioner du vill använda. Notera:

• Du larmar till dina anhöriga kostnadsfritt. Att larma till larmcentralen för att alltid få snabb kontakt dygnet runt och möjlighet till hjälp av frivilliga volontärer, medför en kostnad. Du väljer prisvariant längre fram i registreringen.

• Ställ upp som volontär! Alla ger stöd utifrån egen förmåga.

• Lär oss hur vi bäst för ut information om funktionen. Svara vilken informationskanal som var viktig för dig.

 

 

Steg 3 Kompletterande personuppgifter

Vid registrering att bli volontär eller användning av larmcentralen ska ytterligare uppgifter fyllas i:

• Personnummer, bostadsadress krävs, för att höja alla involverades säkerhet vid volontärsmatchningar (okända personer hjälper varandra). I specifika fall vill larmcentralen även kunna söka på kön.

• Bestäm hur du vill betala för larmsamtalen. Vi behöver ta ut en avgift för att täcka larmcentralens kostnader. Betala 150 kr per larmsamtal eller en årsavgift om 495 kr.

 

Steg 4 SMS-verifiering 

• Verifiera att det är ditt telefonnummer med hjälp av koden du får i ett SMS

OBS! Om du gör registreringen i telefonen rekommenderar vi att du inte går till telefonens hemskärm för att leta efter SMS:et. Titta istället i notifieringsfältet som du får fram på skärmen genom att dra fingret uppifrån och ner. Du drar sedan fingret nerifrån och upp för att komma tillbaka till appen. En smidig funktion!

Har du svårt att hitta tillbaka till registreringsförfarandet? Tryck på den långa länken i SMS:et.

 

Steg 5 Användaruppgifter

Fyll i användaruppgifterna och spara. Notera:

• Endast ett telefonnummer kan ringas vid larm. Du kan meddela ytterligare personer vid larm genom att registrera dem som anhöriga i fälten nedanför.

• Om du vill larma till anhöriga. Skriv in telefonnumret. Tänk på att larmet inte går vidare om det kopplas till en telefonsvarare. Registrera därför gärna även anhöriga som får information via sina appar.

• Om du vill larma till larmcentralen. Telefonnumret är redan registrerat. Fyll i den information som du anser viktig att larmcentralen ser om du larmar. Frågorna kan, i ett första läget, tyckas omfattande men syftar till att skapa förutsättningar för bästa möjliga stödinsats. Endast vissa uppgifter är obligatoriska.

• Registrera de nära och kära som ska meddelas om dina larm samt kunna se dina Följ mig aktiviteter (tryck på knappen Ny anhörig). De personer du registrerar får ett sms, med en förfrågan från dig, när du trycker på knappen Lägg till. Ring gärna och prata med dem om det. Funktionen fungerar först när de registrerat sig, laddat ner appen och accepterat din förfrågan.

OBS! I SMS:et finns en kort information om Landräddningen och en länk som de ska klicka på för att acceptera förfrågan. Om de inte redan har registrerat sig och laddat ner Landräddningens app så krävs även detta, då kart- och larmfunktionerna körs via appen.

Steg 6 Volontärsuppgifter

Att få vara volontär och få möjlighet att, när det passar en själv, hjälpa en medmänniska innebär ett ansvar att ge stöd utifrån sin egen förmåga. Medmänskligt stöd handlar lika mycket om att finnas till hands och att skaffa annan hjälp som du inte kan hantera situationen självständigt. Det går alltid att ringa larmcentralen under utryckning.

• Fyll i den information om dig själv som du anser relevant för larmcentralen när de ska välja vilka de ska skicka en förfrågan till. Spara uppgifterna. De kan alltid ändras i efterhand.

Steg 7 Forskningsenkäten

Om du bor i området där forskningsstudien pågår kommer du tillfrågas om att fylla i en enkät första gången du registrerar dig. Om du accepterar att delta i forskningsstudien fyller du i enkäten. Denna syftar till att ge en fördjupad bild av dina behov. Vill du inte delta i studien lämnar du den tom vilket tolkas som att du inte gett samtycke att delta.

Läs mer om forskningsstudien under rubriken Vetenskaplig studie verifierar.

Registreringen är klar när du tryckt spara. Överföringen av kartinformation fungerar dock inte förrän dina anhöriga accepterat din förfrågan.

Gå till appens startsida och logga in med ditt lösenord och ditt mobilnummer +467…

Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att logga in på ditt konto HÄR eller via fliken inställningar i appen.