Landräddningens sekretesspolicy

1. Allmänt

Landräddningen är en ideell rörelse och en mobilapplikation som skapats för att skapa ökad trygghet vid utomhusaktiviteter. Funktionen ger möjlighet att öka den upplevda tryggheten samt öka förutsättningarna för att snabbt få hjälp om man hamnar i en situation där man behöver hjälp av andra. Med Landräddningen vill parterna som står bakom funktionen strukturera det medmänskliga stödet, för att se till att så många som möjligt ska kunna få hjälp, på plats, när de behöver det. Detta sker genom att på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt förse personer med geografiska information och persondata för att kunna åstadkomma att hjälp kan ges.

 

Landräddningen drivs i ett samarbete mellan ett flertal aktörer, där Sveriges Civilförsvarsförbund är ideell huvudman och företaget Posifon AB är ansvarig för utvecklingen och den tekniska driften. Landräddningen kontaktas via kontaktsidan (LÄNK).

2. Insamling och lagring av uppgifter

2.1 Insamlad information

För att kunna åstadkomma ovanstående syfte (vilket beskrivs utförligare i appen och på denna hemsida) behöver vi samla in och lagra information om dig som användare och ditt användande av funktionerna.  Den information som samlas och sparas är:

– Personuppgifterna som du fyller i vid registreringen och sedan uppdaterar i appen och/eller kontouppgifterna via tjänstens webbgränssnitt.

– Geografiska positioner som tas när funktionerna används. Detta främst för att kunna visa positionerna i appens kartvyer enligt användarens önskemål.

– Information om användarnas roll i larmärenden sparas för att vi ska kunna verifiera att ingen agerat med ont uppsåt, att larmärenden avslutats samt för att kunna notera vilka volontärer vi kan erbjuda i särskilda fall där larmcentralen bedömer att vi inte bör tillfråga vem som helst, utan tidigare erfarenhet.

2.2 Integritet

Landräddningen är måna om att upprätthålla integriteten bland samtliga Användare. Positionering av Larmanvändare sker endast när Larmanvändaren aktiverar larmfunktionen Hjälp mig eller funktionen Följ mig.

 

Genom att registrera sig som volontär ger Användaren Landräddningen rätten att positionera volontären så länge applikationen är aktiverad för att säkerställa avståndet till larmande Larmanvändare. Positioneringen stängs lätt av genom att man i applikationen meddelar att man inte är tillgänglig för tillfället alternativt loggar ut ur applikationen.

 

2.3 Lagring

Användaren samtycker till att person och positioneringsdata inhämtas och lagras av Landräddningen och dess driftsansvariga Posifon AB. Samtliga personuppgifter lagras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och det kommande EU-direktivet för personskydd.

Uppgifterna krävs för att den tekniska funktionen ska fungera och för att säkert kunna förmedla rätt information vid utnyttjande av funktionen. Extra viktigt blir det i de fall larmcentralen ska kunna hitta matchning mellan volontär och larmande samt ge rätt information till de involverade volontärerna. Genom att Användaren lämnar sina personuppgifter anses Användaren samtycka till att de får delas ut till den part som hanterar larmen, till Larmanvändare/Larmmottagare/Volontär samt till tredje part som behöver kontaktas för att Landräddningen skall kunna genomföra sitt uppdrag. Landräddningen kommer inte att lämna ut någon information till tredje man i marknadsföringssyfte. Uppgifterna kan dock komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.

 

Som användare har du rätt att begära ut och korrigera uppgifter om dig själv. Driftsansvariga Posifon AB, organisationsnummer 556744-3964, är den juridiska personen som är personuppgiftsansvarig för Funktionen. Personuppgifterna sparas under hela tiden som Användaren är registrerad användare för Funktionen och därefter i högst sex månader framåt.

 

2.4 Uppgifter till och från tredje man

Användare upplyses om att Landräddningens larmcentralfunktion hanteras av en av oss upphandlad larmcentral. Vid skrivandet av denna policy var det Tunstall Nordic:s larmcentral i Örebro. Alla samtal som inkommer till larmcentralen spelas in och hanteras enligt larmcentralens rutiner. Information om samtalen som lämnas av larmcentralen till Landräddningen hanteras i enlighet med villkoren i detta avtal punkt 3 om sekretess. Larmcentralens operatörer loggar in i Landräddningens webbgränssnitt för att åtgärda inkommande larm. De har i samband med larm tillgång till den specifika personliga information som involverad användare själv har skrivit in i sina kontouppgifter samt det som uppges under samtalet.

 

Användaruppgifter överförs också till valda larmmottagare i samband med larm.

3. Sekretess

Landräddningen värnar om den enskildes integritet och förbinder sig därför, utan begränsning i tiden, att inte avslöja känslig information för tredje man för vilken Landräddningen erhåller eller erhållit inom det Konfidentiella Området om detta inte är nödvändigt för att Landräddningen eller dess partners skall kunna genomföra sitt uppdrag.

 

Med det Konfidentiella Området avses i denna förbindelse a) information om Larmanvändarens person och eventuella sjukdomstillstånd, på annat sätt av vad personen själva har medgivit, b) känslig information om enskilda räddningsaktioner – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Landräddningen sida mot innehållet i denna förbindelse. Uppgifter kan dock komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.