Har du ingen smartphone men vill använda Landräddningen främst för att kunna larma finns det enklare mobiltelefoner som fyller samma funktion. I dagsläget kan vi erbjuda mobila trygghetslarm och de av Doros telefoner som innehåller GPS.

 

Doro Secure 681                    Posifon mobila trygghetslarm

Doro 681

Denna enkla och användarvänliga telefon är ett mycket bra alternativ för dig som vill dra nytta av Landräddningen utan att ha en smartphone. Telefonen finns tyvärr inte att köpa hos de stora elektronikaffärerna i dagsläget utan måste beställas via Landräddningens kundtjänst. Mer information om telefonen och dess funktioner kommer läggas ut här så snart vi är klara med integrationen av larmfunktionerna. Under tiden ber vi er kontakta kundtjänsten om ni vill veta mer.

 

Mobila trygghetslarm

Filmklippet visas enligt överenskommelse med TV4 Västerås. (Vi beklagar reklaminslaget)

Posifon GeoSKeeper är ett vetenskapligt utvärderat mobilt trygghetslarm som används i ett stort antal kommuner i Sverige. Specialmobiltelefonen ingår som en  del av en abonnemangstjänst som erbjuder flera funktioner än vad Landräddningen gör i dagsläget. De extra funktioner som dessa larm erbjuder är möjlighet att:

Larma 

Du kan få enheten att utföra flera funktioner när du trycker på den orangefärgade larmknappen vid larm. Följande funktioner kan användas:

– Aktuell (eller senast fastställda position) skickas till Landräddningens system och sedan till dina följare via deras appar.

Utvalda anhöriga kan även gå in i Posifons larmportal för att få tillgång till fler funktioner.
– Ett SMS med fast text, t.ex. ”KALLE LARMAR” skickas till ett förutbestämt mobilnummer.
– Trygghetsmobilen ringer upp till fyra förutbestämda nummer i ordning tills någon svarar. Landräddningens larmcentral kan då vara första alternativet för vissa eller det sista om ingen svarar för andra.

Områdeslarm

Via Posifons larmportal kan du ange ett eller flera trygghetsområden, t.ex. närmiljön kring hemmet, där du normalt är trygg på egen hand. Med hjälp av GPS kan mobilenheten se om du kommer utanför trygghetsområdet och skickar då aktuell GPS-position med ett SMS till ett valfritt mobilnummer med texten, ”ANVÄNDAREN  ÄR UTANFÖR OMRÅDET, ADRESS …”.

Sökning/spårning
Via Posifons larmportal kan behöriga personer (anhöriga) begära att följa din position med ett visst intervall och under en begränsad tid. GPS-positionerna visas efterhand på en kartbild i larmportalen, alltså inte i appen.

Ta emot samtal
Man kan ringa till trygghetsmobilen som till en vanlig mobiltelefon men du kan spärra så att endast behöriga får ringa.  Du kan ställa in så att den antingen svarar automatiskt eller genom att du trycker på den gröna svarsknappen.

SMS

Om ingen svarar då du ringer kan ett SMS skickas automatiskt, t.ex. ”KALLE VILL HA HJÄLP”.  Som alternativ till samtal kan du med knapptryckningen istället direkt skicka ett SMS med fast text, t.ex. en morgonhälsning till en anhörig: ”HEJ, JAG MÅR BRA”.

Tekniska larm

Mobilenheten meddelar automatiskt med ett SMS till ett angivet mobilnummer om batteriet håller på att ta slut, om den stängs av eller sätts på, t.ex. ”BATTERIET SNART SLUT”

Abonnemang

Posifons mobila trygghetstjänst erbjuds som ett abonnemang direkt till privatpersoner eller till den kommunal omsorgen. Som privatperson kan du abonnera på Posifons tjänst VIA DERAS HEMSIDA. För att efterhöra om tjänsten kan tillhandahållas via den kommunala omsorgen bör du kontakta en biståndshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.

I Västmanland så kan Hjälpmedelscentrum förskriva mobila trygghetslarm om personen som ska bära larmet har en kognitiv svikt och anhöriga är beredda att ta ansvar för larmmottagning själva eller via Landräddningen. De delfinansierar alltså utnyttjandet av Posifon GeoSKeeper. Ta kontakt med din husläkare, vårdcentral eller arbetsterapeut för att få veta mer.

Vill kunna erbjuda flera valmöjligheter

Landräddningen vill kunna erbjuda funktionen från fler telefoner och är intresserade av era önskemål om olika slags larm vi kan koppla in för ökad trygghet utomhus. Framförallt om de kan underlätta för personer med olika funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär om du har önskemål eller synpunkter.