Vi genomför ett stort utvecklingsarbete och gör Landräddningens funktion tillgänglig för många fler, samtidigt som vi specialanpassar funktionen utifrån specifika behov. I samband med detta har vi studerat användningsmönstret hos er som använder funktionen och gläds åt hur ofta en del av er utnyttjar Landräddningen, utan att för den delen larma om snabb hjälp. Det är det viktigaste kvittot på att funktionen behövs och fyller sitt syfte. När nu sommaren äntligen kommit till oss hoppas vi kunna bidra till många långa, fina och trygga promenader. Eller för den delen aktiva stunder oavsett i vilket sammanhang ni använder funktionen.

Den 25/5 hade vårt webbhotell driftsproblem och vi hoppas detta inte påverkade er allt för mycket. Tillsammans med leverantören drar vi lärdom av det inträffade och ser till att förbättra det vi kan.

Och ni vet väl att det kommer en helt ny version av landräddningen i augusti.
Det ser vi verkligen fram emot att få presentera!

Fortsatt trevlig försommar!!


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar