Landräddningen är mitt inne i ett stort utvecklingsarbete och uppdaterar nu funktionen. Torsdag 3/11 bytte vi till en ny och snabbare server, vilket kommer förbättra funktionen avsevärt. I samband med serverbytet har vi även förenklat registreringsförfarandet och gjort det enklare att komma igång. Allt görs som en del av ett utvecklingsprojekt finansierat av Post- och Telestyrelsen. Landräddningens funktion kommer fortsätta utvecklas kontinuerligt under året.

Följ oss gärna på Facebook där skriver vi om vår spännande utveckling.


Kontaktperson

Publicerad den


Lämna en kommentar