Det unika med Landräddningen

Om du skulle hamna i en otrygg situation och behöver hjälp skulle du förmodligen försöka ringa en anhörig eller försöka hitta någon pålitlig i din närhet. Om du kände dig riktigt osäkert skulle du kanske försöka ringa 112 för att få stöd via samhällets blåljusfunktioner.

Problemet är att polis eller ambulans inte kan (och inte heller bör) rycka ut i alla lägen. Att erbjuda uttryckning och stöd på plats är resurskrävande och ibland kan de resurserna använda till det bättre på en annan plats. Utmaningen ligger i att skapa trygghet på ett effektivt och mindre resurskrävande sätt.

Landräddningen är fokuserad på att lösa denna svårighet. Genom sin struktur och bredd ska Landräddningen erbjuda hjälp på plats oavsett var man befinner sig. På detta sätt kompletteras blåljusfunktionerna med en samhällsfunktion som efter en nationell lansering vill förmedla stöd över hela landet, baserat på ett ideellt engagemang.

Litet och enkelt sätt att engagera sig för ett varmare samhälle

Vi ser Landräddningen som en framtida folkrörelse med bred uppslutning; ju fler vi är desto fler kan vi hjälpa. Att engagera sig innebär inte mer än att vara registrerad och att ha Landräddningens app nedladdad i mobiltelefonen. Appen skapar möjligheten att själv kunna larma, ta emot larm från anhöriga men även att kunna få förfrågningar om att hjälpa andra i din närhet. Vid behov frågar appen dig om du kan göra en reell insats för en behövande medmänniska. Larmcentralen finns alltid tillhands om du blir osäker på hur du skall agera. Med Landräddningen skapas en löst organiserad men tydligt strukturerad funktion för att snabbt kunna ge medmänskligt stöd på plats, när personer behöver det.

Mer om Landräddningen

Landräddningens bakgrund och historia

Var med och sprid Landräddningen 

Landräddningens värderingar och regler