Landräddningens historiska resa har varit både lång och spännande. Landräddningen startades tack vare flera människors engagemang och kompetens i syfte att göra vardagen lite bättre för våra äldre. Men på vägen har ett stort engagemang växt fram och Landräddningens funktion har nu kommit till att tjäna ett större syfte. Nu verkar vi för all de som vill skapa och känna en ökad trygghet i vårt samhälle.

 

2004
Tanken om mobila trygghetslarm formades och patentsöktes.

2009 okt
GPS-baserade mobila trygghetslarm börjar erbjuds till kommuner och omsorgsgivare.

2011 mars
Konceptet Landräddningen formades.

2012
Nyttan med larmen verifieras vetenskapligt av Högskolan i Borås.

2012-06-13
Landräddningens första styrgruppsmötet genomförs.

2012-06-26
Teknisk utveckling sätter igång ordentligt.

2013-05-06
Landräddningen offentliggörs.

2013-05-22
Android-appen nedladdningsbar i Google playbutiken.

2013-06-01
Första pilotstudie inleds i Västerås.

2013-11-15
Iphone-appen nedladdningsbar på AppStore.

2013-11-20
Vetenskaplig studie om Landräddningens funktion och utveckling inleds.
Genomförs av Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås.

2014-01-07
Ny hemsida presenteras och satsning på informationsspridning inleds.

2014-10-01
Andra pilotstudien inleds i Gävle.

2015-11-01

Ny version av apparna lanseras med flera tydliga förbättringar

2015-01-10

Telia Healthcare beslutar att stödja utvecklingen med kravet att larm från deras olika sensorer ska kunna förmedlas vidare till Landräddningen när de lanserar sin tjänster.

 


2015-03-20

Forskarna genomför telefonintervjuer med forskningsdeltagare i Västerås


2015-04-02

Stor marknadsföringskampanj i Gävle med stortavlor, butiksreklam mm


2015-05-25

Version 2 av apparna lanseras med helt ny, mer användarvänlig, design. Med detta anses apparna vara anpassade utifrån ungdomars, mer kräsna, krav på funktionen.


2015-06-10

Hälsohögskolan inleder en större forskningsinsats, riktad mot användarna i Gävle.