Landräddningen drivs i ett idéburet partnerskap där många organisationer delar ambitionen att alla ska känna trygghet och ha ett aktivt liv. Drivande parter och huvudmän är i dagsläget Sveriges Civilförsvarsförbund och företaget Posifon AB med stöd av SPF (Sveriges Pensionärsförbund) och flera andra ideella organisationer.

Nedanstående förutsättningar och regler är styrande för Landräddningen:

– Landräddningen är en trygghetstjänst. Ring alltid 112 i akuta, livshotande lägen.

– Landräddningen erbjuder en möjliggörande teknik och ger förutsättningar för att få hjälp snabbt, men kan inte garantera att det alltid kan erbjudas.

– GPS-position kan inte alltid fås och mobilnätet har inte täckning överallt i Sverige. Vi måste acceptera att tekniken är bra, men inte fullkomlig.

 

Följande punkter är viktiga när volontärsmatchning erbjuds.

– Stöd ges till personer som befinner sig utanför sitt hem och fram till ytterdörren.

– Volontärerna har varken rätt eller möjlighet att komma in i någons hem.

– När du larmar vet du inte vem som kommer att ge dig stöd, men händelsen och Landräddningens agerande dokumenteras väl för att minimera risken för   att någon agerar med ont uppsåt.

– Alla samtal till larmcentralen spelas in och lagras, i upp till 6 månader, för att säkerheten för de involverade skall vara så stor som möjligt

– Volontär medverkar frivilligt och utan personlig vinning. Ersättning utgår ej.

– Volontärens uppgift är att i första hand vara en stödjande medmänniska och i andra hand att ge konkret hjälp, men Landräddningen kan inte ta något ansvar för någon persons agerande. Ring alltid larmcentralen vid tveksamhet om hur du skall agera i ett larmärende!

– Vid avslutat larmärende, där en volontär involverats, kommer uppföljning att ske för att säkerställa att stöd har getts på ett sätt som faller inom Landräddningens regler.

– Viktigt i den inledande pilotstudien! Vi har bara engagerat volontärer i Västerås och Gävle samt vissa delar av de angränsande kommunerna (Enköping, Sala, Surahammar, Hallstahammar, Köping och Eskilstuna samt Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Älvkarleby, Hofors och Tierp). Befinner du dig på resa utanför dessa kommuner kan vi inte förmedla stöd av volontärer. Vi vill därför uppmuntra dig att även engagera dina närstående som larmmottagare.

 

Vill du ha ytterligare information, läs vår Sekretesspolicy

 

Kontakta gärna kundtjänsten för svar på frågor gällande dessa regler och värderingar.