Landräddningens finansiärer

Landräddningens verksamhet görs möjlig främst på grund av stora arbetsinsatser från de engagerade parterna och engagerade privatpersoner, varav inte alla synliggörs ovan. Finansiering har även erhållits från olika stiftelser och myndigheter. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått från dessa finansiärer.

 

Tillväxtverket 1401 Vinnova hemsidelogo