Verksamhetsledning

Utvecklingen av Landräddningen sker i ett partnerskap och därmed hos flera organisationer.

Arbetet leds av verksamhetsansvarig Henrik Essunger, henrik.essunger( at )landraddningen.se

Tel 031-388 78 11

 

Styrgrupp

Landräddningens verksamhet styrs av en gemensam styrgrupp som representerar ett antal viktiga aktörer.

Denna består av:

Anders M Johansson, Generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet

Henrik Essunger, Verksamhetsansvarig

Ingela Månsson, Handläggare, Hjälpmedelsinstitutet/Handisam

Stig Carlsson, Generalsekreterare, SPF Seniorerna

Sofi Fristedt, Doktor, Jönköping University / Hälsohögskolan

Karl Gustaf Rosén, Professor, Högskolan i Borås

Rolf Westerström, VD, Svenska Sjöräddningssällskapet